Koppel je webshop aan Beslist.nl

Verkopen via Beslist.nl

Automatiseer verkopen via Beslist.nl

Beslist.nl biedt met het winkelmandje veel kansen voor verkopers om consumenten uit Nederland en België te bereiken. Beslist heeft zich ontwikkeld van prijsvergelijker naar marktplaats, waardoor consumenten nu ook op dit platform kunnen bestellen en afrekenen.

Door je webshop via EffectConnect aan Beslist.nl te koppelen is jouw assortiment te koop voor alle bezoekers op beslist.nl en is je voorraad altijd actueel, worden bestellingen automatisch in je webshop geplaatst en heb je door de track&trace koppeling je leverbetrouwbaarheid goed onder controle.

Mijn webshop koppelen
Webshop koppelen aan Beslist.nl

Orders importeren

Importeer bestellingen in je webshop.

Track&trace koppeling

Terugkoppeling track&trace codes uit webshop.

Voorraad koppeling

Synchroniseer voorraden voor een actueel assortiment.

Product informatie

Snelle content upload via onze mapping tool.

Wil jij jouw webshop 30 dagen gratis aan Beslist.nl koppelen?
Wat gebeurt er als ik klik op "Ik wil een gratis proefperiode"?
Marketplaces dashboard EffectConnect

Meer informatie? Klik op jouw webshop platform voor meer informatie over verkopen via Beslist.nl!

logo lightspeed link beslist
logo magento link beslist
logo woocommerce link beslist
logo prestashop link beslist
logo ccvshop link beslist
logo shopify link beslist
logo mijnwebwinkel link beslist
logo logic4 link beslist
custom webshop link beslist.nl
logo bath and living

Doordat we EffectConnect zijn gaan gebruiken kunnen we veel meer tijd besteden aan de ontwikkeling van ons bedrijf, optimaliseren van processen en verbeteren van inkoop en assortiment. 

Werkt de koppeling voor Nederland én België?

Ja! Je kunt met onze koppeling beide landen van Beslist automatiseren.
Orders komen ook van beide landen binnen.

Kan ik verzendkosten instellen voor orders via Beslist?

Ja dat kan. Je kunt in EffectConnect de verzendkosten voor Nederland en België apart instellen.

Zit ik vast aan een contract?

Nee. Je kunt EffectConnect elke maand opzeggen. Maar, waarschijnlijk wil je de automatisering niet missen!

Moet ik bij EffectConnect een deel van mijn omzet afdragen?

Nee. Je betaalt bij EffectConnect een maandbedrag op basis van het aantal koppelingen dat je afneemt. Je betaalt géén percentage van je omzet.