Nooit meer wisselen tussen verschillende systemen

Verkopen op Beslist.nl vanuit één centraal systeem

Verkoop op Beslist.nl, het grootste online winkelcentrum van Nederland. Via een integratie met EffectConnect werk je eenvoudig vanuit één systeem. Controle, inzicht en alle tools om succesvol te verkopen op Beslist.nl!

Waarom verkopen op Beslist.nl?

  • Beslist.nl is uitgegroeid van prijsvergelijker tot marketplace en trekt inmiddels dagelijks 500.000 bezoekers!

  • Het is het grootste online winkelcentrum met maar liefst 970 actieve biedingscategorieën.

  • Er is geen maandelijkse selling fee bij Beslist. Je betaalt alleen een comissie percentage (3-15%) over verkochte producten.
verkopen-via-beslist-effectconnect
logo-beslist

Wat zijn de vereisten voor verkopen via Beslist.nl?

  • Je hebt een seller account nodig. Dit gaat via de website van Beslist.nl.
  • Beslist.nl hanteert strikte eisen voor sellers. Zo moet je minimaal 1 jaar actief zijn met je webshop en mag je geen negatief imago hebben op de bekende reviewsites.
  • Je moet kunnen voldoen aan jouw leverbelofte. Lukt dit niet, dan mag je niet verkopen op Beslist.nl
  • Jouw klantenservice moet minimaal via e-mail bereikbaar zijn.
  • Jouw product aanbod moet up-to-date en compleet zijn. 
  • Je moet in staat zijn om jouw producten middels een feed aan Beslist.nl aan te leveren. 
FUNCTIONALITEITEN

Wat kun je verwachten van jouw EffectConnect koppeling met Beslist.nl?

Naast dat orders automatisch worden doorgestuurd en voorraden worden bijgewerkt, zijn er meer functionaliteiten die bij onze integratie horen.

Mapping

Bouw je catalogus op in EffectConnect. Met de mapping module zorg je ervoor dat jouw data voldoet aan de eisen van Beslist.nl!

Feed Manager

Exporteer eenvoudig jouw content feed naar Beslist.nl en zet jouw aanbod online op het platform!

Statistiek en Analyse

Krijg een 360-graden overzicht van jouw verkopen op Beslist.nl via onze Insights module. Al jouw verkoop en logistieke data overzichtelijk in een dashboard zodat jij altijd overzicht en controle hebt.

logo-beslist
BLOG

Werken met CPC of CPS op Beslist.nl

Hoe werkt dit en wat zijn de voor- en nadelen? Wij leggen het je uit!

LEES MEER

Één tool voor al jouw marketplace verkopen