Webshop koppelen aan beslist.nl

Als je jouw webshop via EffectConnect aan je beslist.nl winkelmandje account koppelt, kun je geautomatiseerd verkopen via beslist.nl. Het marketplace integratie platform EffectConnect helpt jou om veel werk te besparen, zodat je tijd overhoudt om verder te groeien.

Probeer gratisContact opnemen  ›

Verkopen via beslist.nl

Beslist.nl biedt met het winkelmandje veel kansen voor verkopers om consumenten uit Nederland en België te bereiken. Beslist.nl heeft zich ontwikkeld van prijsvergelijker naar marktplaats, waardoor consumenten nu ook op dit platform kunnen bestellen en afrekenen. Wist jij dat beslist.nl maar liefst 4 miljoen maandelijkse bezoekers heeft?

Deze consumenten zijn zonder grote investeringen te bereiken, maar zonder automatisering kan dit veel foutgevoelig werk met zich meebrengen. Jij kunt deze consumenten bereiken zonder extra werk, door vandaag nog jouw webshop te koppelen aan beslist.nl via EffectConnect. Zo krijg jij extra omzet, maar geen extra werk!

Meer over verkopen via beslist.nl

  • Nederland en België
  • 4 miljoen maandelijkse bezoekers
  • Commissie per verkocht product: 1%-15%
  • Er is geen maandelijkse selling fee bij beslist.nl
  • Bij beslist.nl wordt alle klantinformatie gedeeld
  • Je kunt producten verkopen in alle categorieën
  • Beslist.nl laat alleen ervaren online verkopers toe (> 1 jaar)
  • Een snelle levering en goede reviews verhogen je verkopen

Hoe koppelen aan beslist.nl?

Je kunt je webshop koppelen aan beslist.nl via EffectConnect. Door je webshop via EffectConnect aan beslist.nl te koppelen is jouw assortiment te koop voor alle bezoekers op beslist.nl. 

Ook zorgen wij ervoor dat jouw voorraad altijd actueel is en bestellingen automatisch in je webshop geplaatst worden. En door de track&trace koppeling heb je jouw leverbetrouwbaarheid goed onder controle.

Start vandaag nog
een gratis proefperiode

Ervaar zelf de voordelen van ons krachtige
Marketplace Integratie Platform.

Probeer gratis
contact-proefperiode-trial-effectconnect