Track&Trace codes

Verplicht bij alle marktplaatsen!

Bestellingen verwerken

Het verwerken van een bestelling van een marktplaats gaat op dezelfde manier als het verwerken van een bestelling via je eigen webshop. Echter, de marktplaats stelt een aantal eisen waar je aan moet voldoen om een goede leverbetrouwbaarheid te garanderen.

Om de leverbetrouwbaarheid te meten stellen de marktplaatsen de track&trace codes verplicht. Zo weten ze of een bestelling op tijd geleverd is.

Orders importeren in Magento
Track&Trace export

Track&trace codes verplicht

Track&trace codes zijn verplicht bij elke marktplaats en zorgen ervoor dat de marktplaats weet dat een bestelling is verstuurd en wanneer deze aankomt. Is je bestelling te laat verzonden of te laat bezorgd, dan heeft dat impact op je score op leverbetrouwbaarheid.

Ook voor jezelf is het goed om te weten waar een pakket na verzending uithangt. Mocht er een pakket kwijtraken, dan valt via de track&trace code in te zien waar het mis is gegaan.

Koppelt EffectConnect track&trace codes terug naar de marktplaats?

Ja! Wanneer de track&trace codes beschikbaar zijn in je webshop nadat je een order hebt verwerkt, wordt deze opgepakt en doorgestuurd.

Ik heb meerdere logistieke partners, is dat erg?

Nee hoor! Met onze track&trace mapping bepaal je zelf welke tracking codes bij welke partner horen.